Daňová evidence

 • evidence příjmů a výdajů v členění potřebném pro zjištění základu daně
 • evidence majetku a závazků
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledu na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
 • zpracování podkladů a sestavení přiznání k DPH

 • Podvojné účetnictví

 • zpracování účetní závěrky, přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob včetně výkazů a přílohy k daňovému přiznání
 • vedení evidence DPH a přiznání k DPH
 • vedení deníku, hlavní knihy, pokladny, knihy pohledávek a závazků, majetku

 • Mzdy

 • výpočet mezd, odvodů, příkazy k úhradě
 • zpracování měsíčních přehledů pro PSSZ a ZP
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti, výkazy pro FÚ
 • Poslední aktualizace: srpen 2008
  © Piskot company, 2008