Jako daňový poradce poskytuji individuální či dlouhodobé konzultace pro klienty z oblasti daní, ekonomiky a účetnictví.

Přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob

 • daňová optimalizace
 • pomoc při posuzování daňových a nedaňových nákladů
 • rezervy a opravné položky
 • odpisy majetku
 • pohledávky
 • leasing
 • zpracování daňového přiznání
 • odklad termínu pro podání daňového přiznání

 • Daň z přidané hodnoty

 • komplexní poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty
 • zpracování daňového přiznání

 • Daň silniční

 • komplexní poradenství v oblasti silniční daně
 • zpracování daňového přiznání

 • Daň z nemovitosti

 • komplexní poradenství v oblasti daně z nemovitosti
 • zpracování daňového přiznání

 • Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

 • komplexní poradenství v oblasti daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí
 • zpracování daňového přiznání

 • Po dohodě zastupuji klienty při jednání s finančním úřadem.
  Poslední aktualizace: srpen 2008
  © Piskot company, 2008